Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 20, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 20/00 Wyrok z dnia 2001-06-07
konstytucyjność przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, regulujących zasady przekazywania środków finansowych z gminnych funduszy ochrony środowiska na rzecz funduszy wojewódzkich
Z.U. 2001 / 5 / 119
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: