Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 39, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 39/00 Wyrok z dnia 2002-02-20
konstytucyjność przepisów określających warunki, jakie musi spełniać Polski Związek Działkowców występując z roszczeniem o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład pracowniczych ogrodów działkowych
Z.U. 2002 / 1A / 4
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: