Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 10, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 10/00 Wyrok z dnia 2000-12-18
konstytucyjność niektórych regulacji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność,przysługującego osobom fizycznym
Z.U. 2000 / 8 / 298
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: