Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 30, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 30/00 Wyrok z dnia 2001-03-06
brak ustawy regulującej sytuacje występujące podczas klęsk żywiołowych oraz nieobjęcie ustawą z dnia 17 lipca 1997 roku o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi - ofiar innych klęsk żywiołowych
Z.U. 2001 / 2 / 34
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: