Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 31, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 31/00 Postanowienie z dnia 2001-12-05
Z.U. 2001 / 8 / 269
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: