Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 33, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 33/00 Wyrok z dnia 2001-10-30
konstytucyjność zasad sprzedaży lokatorom mieszkań zakładowych
Z.U. 2001 / 7 / 217
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: