Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 36, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 36/00 Wyrok z dnia 2002-10-08
konstytucyjność przepisów regulujących status zawodowy policjanta
Z.U. 2002 / 5A / 63
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: