Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 32, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 32/00 Wyrok z dnia 2001-03-19
konstytucyjności przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, w zakresie, w jakim regulują one procedurę przyznawania stopni specjalizacji zawodowych
Z.U. 2001 / 3 / 50
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: