Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 11, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 11/00 Wyrok z dnia 2001-04-04
konstytucyjność przepisów umożliwiające dokonanie "eksmisji na bruk" bez wskazania lokalu zastępczego osobie eksmitowanej
Z.U. 2001 / 3 / 54
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: