Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 4, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 4/00 Postanowienie z dnia 2000-11-21
konstytucyjność przepisów prawa bankowego
Z.U. 2000 / 8 / 299
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: