Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 24, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 24/00 Wyrok z dnia 2001-03-21
wniosek Prezydenta RP dotyczący ustawy - Prawo własności przemysłowej, w zakresie, w jakim dotyczy ona własności znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz central handlu zagranicznego lub ich następców prawnych
Z.U. 2001 / 3 / 51
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: