Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 17, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 17/00 Wyrok z dnia 2001-01-30
konstytucyjność zasad "ubruttowienia" płac
Z.U. 2001 / 1 / 4
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: