Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 17/00 Wyrok z dnia 2001-01-30
konstytucyjność zasad "ubruttowienia" płac
Z.U. 2001 / 1 / 4
K 16/00 Wyrok z dnia 2000-11-07
konstytucyjność zasad tzw. importu docelowego leków
Z.U. 2000 / 7 / 257
K 15/00 Postanowienie z dnia 2001-10-17
Z.U. 2001 / 7 / 221
K 14/00 Postanowienie z dnia 2001-11-27
Z.U. 2001 / 8 / 265
K 13/00 Postanowienie z dnia 2000-12-20
Z.U. 2000 / 8 / 305
K 12/00 Wyrok z dnia 2000-10-24
konstytucyjność przepisów dotyczących czasu pracy i wypoczynku lekarzy (dyżurów lekarskich)
Z.U. 2000 / 7 / 255
K 11/00 Wyrok z dnia 2001-04-04
konstytucyjność przepisów umożliwiające dokonanie "eksmisji na bruk" bez wskazania lokalu zastępczego osobie eksmitowanej
Z.U. 2001 / 3 / 54
K 10/00 Wyrok z dnia 2000-12-18
konstytucyjność niektórych regulacji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność,przysługującego osobom fizycznym
Z.U. 2000 / 8 / 298
K 1/00 Wyrok z dnia 2000-09-12
konstytucyjność pozbawienia prawa wcześniejszego przejścia na emeryturę osób objętych ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu niż zatrudnienie
Z.U. 2000 / 6 / 185
1 2 3 starsze
  • Adres publikacyjny: