Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 30/00 Wyrok z dnia 2001-03-06
brak ustawy regulującej sytuacje występujące podczas klęsk żywiołowych oraz nieobjęcie ustawą z dnia 17 lipca 1997 roku o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi - ofiar innych klęsk żywiołowych
Z.U. 2001 / 2 / 34
K 3/00 Wyrok z dnia 2001-11-19
jawność dysponowania środkami publicznymi w ramach konkursów ofert na zawieranie kontraktów przez Kasy Chorych
Z.U. 2001 / 8 / 251
K 29/00 Wyrok z dnia 2002-05-08
konstytucyjność przepisu nakładającego na samorząd terytorialny obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w sprawie zlikwidowania szkoły
Z.U. 2002 / 3A / 30
K 28/00 Postanowienie z dnia 2001-11-20
Z.U. 2001 / 8 / 263
K 27/00 Wyrok z dnia 2001-02-07
konstytucyjność przepisów ustawy nowelizującej ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym
Z.U. 2001 / 2 / 29
K 26/00 Wyrok z dnia 2002-04-10
konstytucyjność przepisów zabraniających zrzeszania się w partiach politycznych
Z.U. 2002 / 2A / 18
K 25/00 Postanowienie z dnia 2001-10-08
Z.U. 2001 / 7 / 219
K 24/00 Wyrok z dnia 2001-03-21
wniosek Prezydenta RP dotyczący ustawy - Prawo własności przemysłowej, w zakresie, w jakim dotyczy ona własności znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz central handlu zagranicznego lub ich następców prawnych
Z.U. 2001 / 3 / 51
K 23/00 Wyrok z dnia 2001-06-29
konstytucyjność niektórych przepisów prawa spółdzielczego regulujących zasady dziedziczenia, wynajmu i prawa własności lokalu spółdzielczego
Z.U. 2001 / 5 / 124
K 22/00 Wyrok z dnia 2001-02-27
konstytucyjność przepisów regulujących postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich
Z.U. 2001 / 3 / 48
K 21/00 Wyrok z dnia 2001-03-13
konstytucyjności przepisów regulujących sposób finansowania inwestycji centralnych po wejściu w życie reformy administracji publicznej, w szczególności w zakresie dotyczącym finansowania budowy Wodociągu Północnego
Z.U. 2001 / 3 / 49
K 20/00 Wyrok z dnia 2001-06-07
konstytucyjność przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, regulujących zasady przekazywania środków finansowych z gminnych funduszy ochrony środowiska na rzecz funduszy wojewódzkich
Z.U. 2001 / 5 / 119
K 2/00 Wyrok z dnia 2001-11-26
Z.U. 2001 / 8 / 254
K 19/00 Wyrok z dnia 2001-05-07
niekonstytucyjność przepisów tzw. ustawy kominowej, w zakresie, w jakim dotyczy ona wynagradzania osób pełniących kierownicze stanowiska w państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych
Z.U. 2001 / 4 / 82
K 18/00 Wyrok z dnia 2001-06-05
konstytucyjność i legalność przepisów przekazujących powiatom prawa i obowiązki związane z zarządzaniem drogami
Z.U. 2001 / 5 / 118
1 2 3
  • Adres publikacyjny: