Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 16, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 16/02 Postanowienie z dnia 2003-06-18
Z.U. 2003 / 6A / 67
K 16/02 Wyrok z dnia 2003-06-10
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 2003.109.1038 z dnia 2003-06-27
Z.U. 2003 / 6A / 52
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: