Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 5, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 5/02 Wyrok z dnia 2003-12-03
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Z.U. 2003 / 9A / 98
K 5/02 Postanowienie z dnia 2003-11-18
Z.U. 2003 / 9A / 104
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: