Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 43, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 43/02 Wyrok z dnia 2003-06-03
zgodność z Konstytucją przepisów regulujących wydawanie zgody na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy zawodowych
Z.U. 2003 / 6A / 49
K 43/02 Postanowienie z dnia 2003-05-27
Z.U. 2003 / 5A / 45
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: