Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 42, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 42/02 Postanowienie z dnia 2004-05-19
Z.U. 2004 / 5A / 53
K 42/02 Wyrok z dnia 2005-04-20
Spółdzielnie mieszkaniowe
Z.U. 2005 / 4A / 38
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: