Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 33, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 33/02 Wyrok z dnia 2002-12-19
konstytucyjność przepisów dotyczących rekompensat za mienie zabużańskie
Z.U. 2002 / 7A / 97
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: