Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 50, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 50/02 Wyrok z dnia 2004-04-26
konstytucyjność art. 91 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, dotyczącego przyznawania pomocy materialnej dla uczniów
Z.U. 2004 / 4A / 32
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: