Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 54, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 54/02 Wyrok z dnia 2004-02-24
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy nowelizującej Kodeks Pracy
Z.U. 2004 / 2A / 10
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: