Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 31, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 31/02 Wyrok z dnia 2004-10-12
konstytucyjność ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dotyczących odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu za zobowiązania likwidowanych placówek opieki zdrowotnej
Z.U. 2004 / 9A / 91
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: