Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 18, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 18/02 Wyrok z dnia 2003-04-28
konstytucyjność przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących kwestie dochodzenia ojcostwa
Z.U. 2003 / 4A / 32
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: