Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 22, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 22/02 Postanowienie z dnia 2002-12-19
Z.U. 2002 / 7A / 99
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: