Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 19, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 19/02 Wyrok z dnia 2005-03-30
Zasady uzyskiwania świadczeń przedemerytalnych
Z.U. 2005 / 3A / 28
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: