Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 13, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 13/02 Postanowienie z dnia 2003-07-17
Z.U. 2003 / 6A / 72
K 13/02 Wyrok z dnia 2003-04-02
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Z.U. 2003 / 4A / 28
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: