Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 28, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 28/02 Wyrok z dnia 2003-02-24
konstytucyjność przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Z.U. 2003 / 2A / 13
K 28/02 Postanowienie z dnia 2003-02-24
Z.U. 2003 / 2A / 18
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: