Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 26, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 26/02 Postanowienie z dnia 2003-07-15
konstytucyjność przepisów ustawy o partiach politycznych, dotyczących korzystania z majątku własnego partii
Z.U. 2003 / 6A / 70
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: