Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 6, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 6/02 Wyrok z dnia 2002-05-22
konstytucyjność przepisów dotyczących opodatkowania dochodów od oszczędności
Z.U. 2002 / 3A / 33
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: