Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 41, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 41/02 Wyrok z dnia 2002-11-20
abolicja podatkowa i deklaracje majątkowe
Z.U. 2002 / 6A / 83
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: