Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 4, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 4/02 Wyrok z dnia 2003-10-07
konstytucyjność ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową
Z.U. 2003 / 8A / 80
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: