Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 52, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 52/02 Wyrok z dnia 2003-06-16
konstytucyjność art. 137 ustawy o służbie cywilnej, zmieniającego status pracowniczy osób zatrudnionych na podstawie mianowania
Z.U. 2003 / 6A / 54
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: