Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 2, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 2/02 Wyrok z dnia 2003-01-28
zgodność z Konstytucją przepisów formułujących zakazy reklamy i promocji produktów wykorzystujących podobieństwo do napojów alkoholowych
Z.U. 2003 / 1A / 4
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: