Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 53, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 53/02 Wyrok z dnia 2003-10-29
konstytucyjność ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich
Z.U. 2003 / 8A / 83
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: