Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 55, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 55/02 Wyrok z dnia 2003-09-16
konstytucyjność art. 1 pkt. 11 lit. b ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotyczącego reemisji utworów radiowych i telewizyjnych w sieciach kablowych
Z.U. 2003 / 7A / 75
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: