Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 43, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 43/01 Wyrok z dnia 2002-12-18
konstytucyjność przepisów regulujących przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przysługujący pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Z.U. 2002 / 7A / 96
K 43/01 Postanowienie z dnia 2002-09-09
konstytucyjność przepisów regulujących przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przysługujący pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Z.U. 2002 / 5A / 69
K 43/01 Postanowienie z dnia 2005-04-05
Z.U. 2005 / 4A / 43
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: