Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 20, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 20/01 Wyrok z dnia 2002-05-27
konstytucyjność przepisu dotyczącego obowiązku meldunkowego na okres dłuższy niż 2 miesiące
Z.U. 2002 / 3A / 34
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: