Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 28, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 28/01 Wyrok z dnia 2001-10-10
konstyt. art. 2 ustawy z 22.06.2001 r. o zmianie u. - Prawo działalności gosp., który działając wstecz, wprowadza obow. uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń na działalność gosp., która na mocy poprzednio obow. przepisów została z tego obow. zwolniona
Z.U. 2001 / 7 / 212
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: