Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 7, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 7/01 Wyrok z dnia 2003-03-05
zgodności z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi art. 2, art. 11 i art. 40 ust. 3 ustawy lustracyjnej
Z.U. 2003 / 3A / 19
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: