Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 36, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 36/01 Wyrok z dnia 2001-11-28
konstytucyjność instytucji prawnej immunitetu w zakresie, w jakim chroni ona przed odpowiedzialnością karną za czyny popełnione przed wyborem na posła lub senatora
Z.U. 2001 / 8 / 255
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: