Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 37, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 37/01 Wyrok z dnia 2002-11-18
konstytucyjność przepisów regulujących zawieranie zbiorowych układów pracy
Z.U. 2002 / 6A / 82
K 37/01 Postanowienie z dnia 2002-10-09
Z.U. 2002 / 5A / 72
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: