Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 1, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 1/01 Postanowienie z dnia 2002-11-18
konstytucyjność przepisów ustawy o pomocy społecznej regulujących problematykę organizacji i finansowania rodzin zastępczych
Z.U. 2002 / 6A / 87
K 1/01 Wyrok z dnia 2003-02-26
konstytucyjność przepisów ustawy o pomocy społecznej regulujących problematykę organizacji i finansowania rodzin zastępczych.
Z.U. 2003 / 2A / 15
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: