Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 11, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 11/01 Wyrok z dnia 2001-10-08
konstytucyjność przepisów tzw. ustawy kominowej
Z.U. 2001 / 7 / 210
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: