Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 25, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 25/01 Wyrok z dnia 2003-07-02
konstytucyjność przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wyłączających obowiązek zwrotu kosztów postępowania przez Prezesów Urzędów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Regulacji Telekomunikacji i Transportu Kolejowego
Z.U. 2003 / 6A / 60
K 25/01 Postanowienie z dnia 2003-06-18
Z.U. 2003 / 6A / 66
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: