Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 33, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 33/01 Wyrok z dnia 2002-06-20
konstytucyjność przepisów dotyczących stawek podatku VAT na czasopisma specjalistyczne
Z.U. 2002 / 4A / 44
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: