Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 2, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 2/01 Wyrok z dnia 2002-04-23
konstytucyjność przepisów nakładających opłatę karną na osoby fizyczne lub prawne, które nie zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia
Z.U. 2002 / 3A / 27
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: