Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 24, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 24/01 Wyrok z dnia 2003-01-06
konstytucyjność przepisów określających krąg osób uprawnionych do nabycia mieszkań pracowniczych
Z.U. 2003 / 1A / 1
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: