Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 19, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 19/01 Wyrok z dnia 2002-01-29
konstytucyjność uprawnień Komisji Nadzoru Bankowego do wyrażania odmowy na powołanie w skład zarządu banku osoby, w stosunku do której jest prowadzone postępowanie karne lub karno-skarbowe
Z.U. 2002 / 1A / 1
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: