Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 39, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 39/01 Wyrok z dnia 2003-05-19
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o cudzoziemcach
Z.U. 2003 / 5A / 40
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: