Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 8, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 8/01 Wyrok z dnia 2001-09-10
konstytucyjność przepisów zał. OSZ-4e rozp. RM z 17.12.1999 roku w sprawie wzorów formularzy sprawozdawczych, w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000, który wpływa na wysokość środków przeznaczanych na ochroną środowiska
Z.U. 2001 / 6 / 164
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: